Židovská liberální unie (JKI-J)

Verze z 11. 12. 2021, 11:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Židovská liberální unie (ŽLU) Čes. asociace navazující na tradice reformního judaismu a sdružující liberálně orientované žid. organizace i jednotlivce. Byla zal. 2000 jako náb. alternativa k převládající ortodoxní orientaci ve Federaci žid. obcí v ČR. Jejími kolektivními členy jsou např. Bejt Simcha, Bejt Holešov a Žid. liberální klub. ŽLU sídlí v Praze a vydává časopis Hatikva (Naděje).

Dalibor Papoušek