A.M.D.G. (JKI-K)

Verze z 11. 12. 2021, 11:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

A.M.D.G. Zkratka lat. hesla (Omnia) Ad maiorem Dei gloriam, tj. (Všechno) K větší slávě boží, užívaného zejm. jezuity. Hojně se objevuje v dílech Ignáce z Loyoly a najdeme je i na začátku a konci knih jezuitských spisovatelů. Často bývá umístěno i na jezuitských kostelích a domech.

Pavel Spunar