Agnikula (Hind)

Verze z 11. 12. 2021, 11:43, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Agnikula – „rod ohně“, rodové jméno skupiny rádžpútských klanů, odvozujících svůj původ od mytického posvátného ohně na hoře Abú, z nějž podle pověsti jejich předkové vzešli. Tato legenda vznikla pravděpodobně na základě zvláštního bráhmanského rituálu, který bráhmani používali k udělení kšatrijského stavu vládnoucím vrstvám původně kočovných dobyvatelů ze střední Asie, kteří se po vpádu do severozápadní Indie v zemi usadili jako vládci částí dnešního Rádžasthánu a vstřebali hinduistickou kulturu. Tento obřad jim dodal legitimitu a umožnil jim zastřít jejich neindický původ. Další rádžpútské klany odvozovaly svůj původ od legendárních lunárních a solárních dynastií.

Karel Werner