Ahasver (JKI-J)

Verze z 11. 12. 2021, 11:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Ahasver Jméno spojené se dvěma růz. tradicemi:

1. V bibl. knize Ester se jméno A. objevuje v podobě Achašveróš jako jméno per. krále. Jedná se o hebr. přepis per. jména Chšajárša, řec. Xerxés. Identifikace s konkrétní hist. postavou je nejasná. Nejčastěji se uvádějí per. králové Xerxés I. (485-465 př.n.l.) a jeho syn Artaxerxés I. (464-424 př.n.l.).

2. Zřejmě druhotně bylo jméno A. přiřčeno tzv. věčnému Židovi. Ačkoliv se jedná o starou představu, objevující se v kř. spisech již od 13. stol., je toto pojmenování věčně putujícího Žida mnohem mladší. Poprvé se objevuje na poč. 17. stol. jako jméno hl. hrdiny knížky lidového čtení s titulem Kurtze Beschreibung und Erzehlung von einem Juden mit Namen Ahasverus (Krátké vypsání a vyprávění o Židovi jménem Ahasver). Jedná se o Žida z Jeruzaléma, který nemilosrdně odehnal Ježíše, když se cestou na Golgotu opřel o jeho dům. Za to byl potrestán tak, že až do posledního soudu musí putovat z místa na místo jako živý svědek Ježíšova utrpení. Přestože se ve vyprávění objevují i žid. prvky, není žid. původu a naopak vykazuje antižid. rysy. Zdá se, že se v něm odráží kř. učení o Židech jako svědeckém lidu.

Bedřich Nosek
Dalibor Papoušek