Ahirbudhnja (Hind)

Verze z 11. 12. 2021, 12:43, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Ahirbudhnja [ahirbudhnya] – „had hlubin“, jedno z alternativních jmen démona/draka Vrtry ve védech, jakožto symbolu dřímajícího jsoucna v hlubinách kosmických vod před manifestací světa. V pozdější šivaistické mytologii se toto jméno vyskytuje jako Šivovo epiteton k naznačení toho, že Šiva je v ní pokládán za totožného s absolutnem i v jeho neprojeveném stavu. V domácím rituálu se zachovala úlitba Ahirbudhnjovi doposud.

Karel Werner