Historie verzí stránky „Alí, Ibn Abí Tálib (JKI-I)“

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • teďpředchozí 11. 12. 2021, 12:43imported>ZRN 1 495 bajtů +1 495 import JKI a Hind