Bahir (JKI-J)

Verze z 11. 12. 2021, 12:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Bahir, též Sefer ha-Bahir, hebr. Záře (Kniha Záře; Jb 37, 21) Text žid. kabaly, psaný ve formě výkladů k některým bibl. veršům. Většina nevelké knihy je psána hebrejsky, menší části aramejsky. B. vyrůstá ze staré žid. gnóze, která ovšem není identická s kř. gnózí. Její prameny pocházejí z Orientu, avšak byla sestavena v již. Francii v průběhu 12. stol. Před rozšířením knihy Zohar byla kniha B. nejdůležitějším kabalistickým textem.

Vladimír Sadek