Bhúmi (bohyně) (Hind)

Verze z 11. 12. 2021, 12:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Bhúmi (bohyně) [bhūmi] – bohyně Země (srovn. Prthiví).

Karel Werner