Chajim Vital (JKI-J)

Verze z 11. 12. 2021, 12:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Chajim Vital (1542-1620) Žid. mystik, žák kabalisty Jicchaka Lurii v Safedu. Jelikož Luria své učení šířil jen ústně, Ch.V. jej literárně zachytil a zpracoval v díle Ec chajim (Strom života), které se stalo směrodatným pro další interpretaci a chápání luriánské kabaly. Ch.V. vystupuje také v Luriově legendárním životopise jako jeho nejoddanější žák.

Vladimír Sadek