Delmedigo, Elijahu ben Moše (JKI-J)

Verze z 11. 12. 2021, 12:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Delmedigo, Elijahu ben Moše (asi 1460 až 1493) Žid. filosof z Kréty. Překládal pro novoplatonika Pico della Mirandolu (1463-1494) z hebr. do lat. spisy arab. filosofa ibn Rušda (Averroes). Přednášel na univerzitě v Padově, která byla jedním z center averroismu. Jeho fil. myšlení se ještě pohybuje v rámci radikálního aristotelismu, včetně umírněného pojetí teorie dvojí pravdy, podle které náboženství a filosofie vypovídají jednu pravdu v dvojí podobě. Její fil. podoba je určena pro filosofy, náb. pro lid.

Vladimír Sadek