Dies irae (JKI-K)

Verze z 11. 12. 2021, 12:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Dies irae (lat. Den hněvu) Liturg. zpěv (sekvence) při zádušní mši (rekviem). Název odvozen z prvních slov textu. Zpěv neměl liturg. povahu a byl až později (počínaje 14. stol.; do řím. misálu přijat 1570 papežem Piem V.) vložen do mše za zemřelé. Dílo neznámého autora (snad františkána) ze 13. stol. má vysokou estetickou hodnotu.

Pavel Spunar