Eva (JKI-J)

Verze z 11. 12. 2021, 12:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Eva (hebr. Chava – Živa) Pramatka všech živých, manželka Adama a matka tří jeho synů: Kaina, Ábela a Šéta. Bibl. mýtus o stvoření (Gn 1, 2.7) zdůrazňuje pův. jednotu lidstva a sounáležitost muže (hebr. iš) a ženy (hebr. iša), která je znovu potvrzena i ve vyprávění o stvoření E. z Adamova žebra (Gn 2, 23-24). Jednota muže a ženy byla narušena až selháním E., která se nechala zlákat hadem, aby jedla plody ze zakázaného stromu poznání a svedla k tomu i Adama. Vedle společného trestu vyhnání z ráje, upadnutí do smrtelnosti a odsouzení k namáhavé polní práci byla E. stižena dalším utrpením: bolestmi těhotenství a porodu a touhou po muži, který nad ní bude vládnout. Tím, že Adam až v této chvíli ženu pojmenoval E., „protože se stala matkou všech živých“ (Gn 3, 20), ji podřídil patriarchální moci muže.

Viz též: hřích prvotní (JKI-K), Adam (JKI-I)

Dalibor Papoušek