Geiger, Abraham (JKI-J)

Verze z 11. 12. 2021, 11:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Geiger, Abraham (1810-1874) Rabín, obhájce reformního judaismu, představitel tzv. židovské vědy. Od 1838 působil jako rabín ve Vratislavi, 1863-1870 ve Frankfurtu nad Mohanem, 1870 v Berlíně. Jeho badatelská činnost zahrnovala bibli, Mišnu, hist., fil., exegetickou, apologetickou a poetickou literaturu středověku a pozdější doby. Byl spoluzakladatelem a vydavatelem časopisů Wissenschaftliche Zeitschrift für jüdische Theologie (Věd. časopis pro žid. teologii, 1835-1838, 1842-1847) a Jüdische Zeitschrift für Wissenschaft und Leben (Žid. časopis pro vědu a život, 1862-1875). Vyučoval na Lehranstalt für die Wissenschaft des Judentums, později nazývaném Hochschule für die Wissenschaft des Judentums.

Bedřich Nosek