Grätz, Heinrich (JKI-J)

Verze z 11. 12. 2021, 12:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Grätz, Heinrich (1817-1891) Historik, představitel židovské vědy. Studoval nejprve u S. R. Hirsche, pak na univerzitě v Jeně semitskou filologii a filosofii, od 1845 působil na Jüdisch-Theologisches Seminar (Židovský teol. seminář) ve Vratislavi, od 1869 jmenován čestným profesorem na tamní universitě. Vydavatel odborného časopisu Monatschrift für Geschichte und Wissenschaft des Judentums (Měsíčník pro žid. dějiny a vědu), známý jako autor Geschichte der Juden von den ältesten Zeiten bis auf die Gegenwart 1-11 (Dějiny Židů od nejstarších dob po současnost, 1853-1876), v nichž se soustředil na žid. kulturu a literaturu a vývoj žid. institucí, stranou však ponechal hospodářské a soc. dějiny.

Bedřich Nosek