Hanafí, Hasan (JKI-I)

Verze z 11. 12. 2021, 12:43, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Hanafí, Hasan (1935-2021) Egypt. filosof a reformní myslitel, 1952-1954 člen Asociace muslim.ch bratří. Polit. aktivní byl i během studií filosofie na sekulární Káhirské univerzitě, kde následně působil. 1998 krátce navštívil Prahu. Zamýšlí se nad svárem tradice a obnovy (arab. at-turás wa‘t-tadždíd), resp. tradice a modernity (at-takálíd wa’l-hadása). Obnovu muslim. společnosti řeší symbiózou eticky ryzího odkazu islámu a „přijatelných“ záp. hodnot. Záp. tradici nazývá H. okcidentalismem (istighráb) a staví ho do opozice k záp. orientalismu (istišrák). Přes originalitu a teoret. propracovanost neměly jeho koncepce masovou odezvu a zůstávaly záležitostí užšího kruhu akademické elity. Při vlně obvinění z bezvěrectví v 90. letech se stal jako pokrytec terčem kritiky islám. radikálů (fundamentalismus islámský), ale i některých konzervativních duchovních al-Azharu.

Attila Kovács