Hasan (JKI-I)

Verze z 11. 12. 2021, 12:43, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Hasan (625–670) Nejstarší vnuk proroka Muhammada, syn čtvrtého chalífy Alího Ibn Abí Táliba a Fátimy, který se měl stát pátým legitimním chalífou. Pro většinu ší‘itů je také druhým imámem. Umajjovský předák a guvernér Damašku Mu‘áwija, který po vraždě Alího 661 strhl vedení ummy na svou stranu, spatřoval v H. největšího soupeře. Než mezi Umajjovci a ší‘ity mohlo dojít k bitvě, H. se nároku na chalífát vzdal za to, že on i jeho bratr Husajn budou doživotně pobírat rentu a žít v ústraní. H. skončil v luxusním domácím vězení v Medíně, kde po osmi letech zemřel. Je nepravděpodobné, že byl otráven vlastní ženou v době, kdy chalífský úřad zastával Jazíd, syn Mu‘áwijův. Podle ší‘itských tradic (achbár) a interpretace dějin byli totiž téměř všichni imámové zavražděni sunnitskými vládci. Jazíd měl však bezpochyby na svědomí smrt H. mladšího bratra Husajna 680 u Karbalá.

Miloš Mendel