Ishák (JKI-I)

Verze z 11. 12. 2021, 12:43, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Ishák (bibl. Izák) Syn Ibráhíma (srov. Abraham) a bratr Ismá‘íla (srov. Izmael), uctívaný jako jeden z prvních muslimů. Je často zmiňován v koránu (2: 127-134, 3: 78, 4: 161, 12: 6, 38), zejm. v souvislosti s kritikou Židů a křesťanů, kteří pokřivili slovo boží (jinověrci). Ibráhím, jeho synové a další proroci (včetně Ježíše) lidem zpřístupňovali zjevení: „Uvěřili jsme v Boha i v to, co seslal nám, i v to, co seslal Ibráhímovi, Ismá‘ílovi, Ishákovi, Ja‘kúbovi a kmenům, i to, co bylo dáno Mojžíšovi (Músá) a Ježíšovi a prorokům od Pána jejich. My nečiníme rozdíl mezi nimi a do Jeho vůle jsme odevzdáni.“ Podle islám. výkladu však měl Ibráhím obětovat Ismá‘íla, nikoli I. I. je s otcem Ibráhímem pohřben v hrobce pův. žid. svatyně v Hebronu (arab. al-Chalíl), později přebudované na Ibráhímovu mešitu (al-Masdžid al-ibráhímí).

Viz též: Izák (JKI-J)

Miloš Mendel