Jicchak Slepý (JKI-J)

Verze z 11. 12. 2021, 12:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Jicchak Slepý (asi 1160-1235) Představitel kabaly, zv. též Sagi Nachor (aram. plný světla, eufemistické označení slepce). Mylně je mu připisováno autorství knihy Bahir (Kniha Lesku), autor komentáře k Sefer Jecira (Kniha stvoření). Stvoření je podle J. aktem vnitřního stažení Boha, boží emanaci chápe jako pohyb od jednoty k mnohosti. Ve slovech Tóry a modliteb spatřuje stupně na cestě vedoucí k Bohu.

Bedřich Nosek