Küng, Hans (JKI-K)

Verze z 11. 12. 2021, 12:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Küng, Hans (1928-2021) Švýcarský kat. teolog žijící v Německu. Studoval teologii a filosofii v Římě, v Paříži na Kat. institutu a na Sorbonně. Od 1960 přednášel dogmatickou a ekum. teologii v Tübingenu, je prezidentem nadace Světový étos. Během druhého vatikánského koncilu byl poradcem (peritem) papeže Jana XXIII. Věnuje se zejm. otázkám ekleziologie, ekum. teologie a mezináb. dialogu; od poč. 90. let 20. stol. rozvíjí koncepci tzv. svět. étosu, v níž analyzuje předpoklady pro svět. mír v oblastech náb. usmíření, hospodářské spravedlnosti a polit. demokracie. Hl. díla: Čes.: Aby svět uvěřil, 1968; Světový étos. Projekt, 1992; Světový étos pro politiku a hospodářství, 2000; Krédo. Apoštolské vyznání dnes, 2007.

Břetislav Horyna