Křesťanská mírová konference (JKI-K)

Verze z 11. 12. 2021, 11:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Křesťanská mírová konference (Christian Peace Conference, CPC) Mezinárodní ekum. hnutí (ekumenismus) se sídlem v Praze, které od 1958 koordinovalo praktickou spolupráci křesťanských (především pravosl. a protest.) církví i jednotlivců v otázkách míru a soc. spravedlnosti (válka a mír). 1961-1969 stál v jejím čele J. L. Hromádka. K.m.k měla statut nevládní organizace při Hospodářské a soc. radě OSN. Svou činnost 2000 ukončila.

Helena Pavlincová