Marek evangelista (JKI-K)

Verze z 11. 12. 2021, 12:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Marek evangelista (lat. Marcus) Od poloviny 2. stol. (Papias) tradované jméno autora v pořadí druhého evangelia; ztotožňován s Janem Markem, bratrancem kř. misionáře a Pavlova společníka Barnabáše (Ko 4, 10; Fm 24; Sk 12, 12, 12, 25 aj.). Podle tradice psal M. své evangelium v Římě.

Pavel Pokorný