Melanchthon Filip (JKI-K)

Verze z 11. 12. 2021, 12:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Filip Melanchthon (rytina Albrechta Dürera, 16. stol.)

Melanchthon Filip (1497-1560) Něm. humanista, stoupenec reformace M. Luthera. Autor knihy Loci communes (Společné články, 1521), vyjadřující zákl. osnovu reformačního učení, a textu Augsburského vyznání víry (Confessio Augustana) z 1530 vnesl do reformační teologie prvky aristotelismu a stoicismu. Jeho stoupenci upadli v nemilost u představitelů ortodoxie lutherské jako „kryptokalvinisté“.

Noemi Rejchrtová