Midján (JKI-J)

Verze z 11. 12. 2021, 12:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Midján Syn Abrahama a otrokyně Ketúry, bibl. praotec Midjánců, arab. kmenů žijících na vých. straně Akabského zálivu. Pojí se s nimi především vyprávění o Mojžíšovi (Ex 2-3), který do midjánské země uprchl před hněvem egypt. faraóna. Útočiště nalezl u midjánského kněze Jitra, jehož dceru Siporu si vzal za manželku. V midjánské zemi se také Mojžíš poprvé setkal s Jahvem na posvátné hoře Chorébu, což některé badatele vedlo k úvahám o původu jahvismu v prostředí Midjánců či Kénijců, s nimiž jsou Midjánci často ztotožňováni.

Dalibor Papoušek