Safed (JKI-J)

Verze z 11. 12. 2021, 12:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Safed (hebr. Cfat) Hl. město horní Galileje. S. je zmiňován v jeruzalémském Talmudu (Roš ha-šana 2, 1; 58a) jako místo, odkud se ohnivými signály ohlašoval roš chodeš a svátky. Ve 12. stol. se S. zmocnili templáři. Žid. osídlení S. je písemně doloženo od 1. pol. 11. stol. Největšího rozkvětu dosáhl v době turecké nadvlády. V 16. stol. se stal centrem halachických studií a především žid. kabaly. Pobýval zde přední talmudista J. Karo a dva největší mystikové té doby Moše Cordovero a Jicchak. Luria, doprovázený svým žákem Chajimem Vitalem. Do 1948 většinu osídlení S. tvořili Arabové. Po vítězství izr. armády arab. obyvatelstvo uprchlo a S. se stal žid. městem. V S. se do dnešní doby nachází šest starobylých synagog, mezi nimi známá Ariho synagoga ze 16. stol., která náleží sefardské komunitě.

Bedřich Nosek