Sefer chasidim (JKI-J)

Verze z 11. 12. 2021, 12:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Sefer chasidim (hebr. Kniha zbožných) Hl. dílo mystického směru středověkého hnutí chasidej Aškenaz. Kniha zachycuje učení Jehudy he-Chasida, jemuž je připisována, a dalších chasidských mistrů. Líčí chasidské mystické tradice v úzké souvislosti se životem Aškenázů ve středověku, takže je i důležitým hist. pramenem.

Vladimír Sadek