Sozzini, Fausto (JKI-K)

Verze z 11. 12. 2021, 11:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Sozzini, Fausto (1539-1604) Ital. myslitel, spolu se svým strýcem Leliem S. (1525-1562) zakl. sociniánů, racionalistického směru v reformačním období (reformace), blízkého antitrinitarismu a unitářství (unitáři). Před pronásledováním uprchl z Itálie, v Transylvánii a Polsku založil náb. skupinu polských bratrů. Ve svém učení popíral jedno z hlavních kř. dogmat, učení o boží Trojici, neuznával božský původ Ježíše Krista, nauku o predestinaci a o prvotním hříchu. Jako zastánce náb. tolerance měl velký vliv na Johna Locka (1632-1704), angl. deismus a volnomyšlenkářství. Sociniáni byli pronásledováni kat. církví i protestanty (M. Servet); rozšířili se zejm. v Polsku, Litvě, na záp. Ukrajině a v záp. Bělorusku, jejich centrem bylo polské město Rakov. V polovině 17. století se vystěhovali z Polsko-litevského státu a usadili se v Anglii, Německu a Holandsku. Postupně splynuli s unitáři i jinými protest. směry.

Helena Pavlincová