aš‘aríja (JKI-I)

Verze z 11. 12. 2021, 12:43, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

aš‘aríja Teol. škola zal. al-Aš‘arím, oficiální nauka Seldžukovců (11.-14. stol.). A. usiluje o kompromis mezi tradicionalismem hájícím doslovnost koránu a snahami zdůvodňovat víru a dogma racionalisticky po vzoru mu‘tazily. Trvá na věčné existenci koránu (nebyl stvořen), uznává boží atributy a rovněž přijímá možnost dosáhnout „zviditelnění“ Boha. Antropomorfní koránská vyjádření typu „Jeho ruka“, „Jeho tvář“ považuje buď za metafory, nebo je ponechává bez komentáře (bílá kajfa). Podle a. nejedná člověk svobodně, protože lidské skutky tvoří Bůh, ale predestinace nezbavuje lidské bytosti odpovědnosti za činy. A. znovu shrnula a argumenty opatřila zákl. teze sunny, zpochybňované z jedné strany mu‘tazilou a z druhé strany mystikou. Pěstováním schopnosti nacházet kompromis mezi krajními teol. stanovisky si však a. zajistila místo v moderním islám. myšlení, které se rozvíjí od konce 19. stol. (reformismus islámský).

Zdeněk Müller