admor (JKI-J)

Verze z 11. 12. 2021, 11:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

admor (též admur) Začáteční písmena hebr. sousloví adonejnu morejnu ve-rabejnu (náš pán, náš učitel a náš mistr), užívaného v chasidismu jako uctivé oslovení rabiho. Je od něj odvozen i výraz admurijut, označující v hebrejštině postavení a úlohu chasidského rabiho.

Bedřich Nosek