adventisté (JKI-K)

Verze z 11. 12. 2021, 11:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

adventisté Novodobé protest. církve vyznávající brzký (druhý) příchod Ježíše Krista (lat. adventus). Hnutí a. vzniklo ve 40. letech 19. stol. v USA z podnětu Williama Millera (1782 až 1849). Rozpadá se na dva zákl. proudy: 1. „a. prvního dne“ organizované na pův. principech v několika církvích USA (Advent Christian Church atd.); 2. církev a. sedmého dne (Seventh-Day Adventists), zal. 1863 Ellen H. Whiteovou (1827-1915) a odlišující se především svěcením soboty („sedmého dne“) místo neděle („prvního dne“), křtěním v dospělosti a dodržováním přísných pravidel střídmosti.

Dalibor Papoušek