agnihótra (Hind)

Verze z 11. 12. 2021, 12:43, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

agnihótra [agnihotra] – obětní rituál ohněm. Jde o každodenní védský obřad, prováděný hlavou rodiny u domácího krbu nebo ohniště, který je v moderní době namnoze zanedbáván.

Karel Werner