al-Bistámí, Abú Jazíd Tajfúr (JKI-I)

Verze z 11. 12. 2021, 12:43, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

al-Bistámí, Abú Jazíd Tajfúr (z. 874) Raný mystik, uváděný jako první z „opilých súfíjů“, protože hovořil v pojmech a obrazech, jež vyvolávaly dojem, že se sám považuje za součást Boha. B. patřil k první generaci per. intelektuálů, kteří konvertovali k islámu, ale postavili se proti jeho zemitosti a legalistické strohosti. B. odporoval al-Džunajd, zakladatel „umírněné“ mystiky a odpůrce radikálních blouznivců hledajících cestu k Bohu v extatickém vytržení, stavu opilosti Bohem (sukr). B. nezanechal žádné význ. psané dílo, jeho názory jsou zachovány až z pozdějších přepisů, memoárů a sbírek tradic, které po vzoru prorocké tradice sestavovali vzdělanější členové mystických řádů jako příručky súfijské etiky, jakési katechismy pro murídy (adepty členství; muršid). Vytvářely se kodexy mravnosti a ryzosti víry, demonstrované na příkladu slavných mystiků, mnohé v rozporu s práv. normami šarí‘y. Hrobku B. v Bistámu často navštěvovali mystikové, B. ale nebyl považován za nezpochybnitelnou autoritu a tvůrce norem rané fáze súfismu.

Miloš Mendel