almužna (JKI-K)

Verze z 11. 12. 2021, 12:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

almužna (z řec. eleémosyné – soucit) Podle kř. etiky každý skutek milosrdenství vůči člověku učiněný z lásky k Bohu. V užším slova smyslu je a. dar chudému, aby nestrádal. Kř. etika zakládá a. jako povinnost. Almužní fond spravoval almužník.

Viz též: cedaka (JKI-J), almužna (JKI-I)

Pavel Spunar