amen (JKI-K)

Verze z 11. 12. 2021, 12:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

amen (hebr. jistě, vpravdě) Verbální vyjádření souhlasu na závěr modlitby kněze (duchovního) nebo potvrzení formule slibu; některé Ježíšovy výroky jsou slavnostním a. uvedeny.

Viz též: amen (JKI-J), ámín (JKI-I)

Pavel Pokorný