analogie (JKI-I)

Verze z 11. 12. 2021, 11:43, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

analogie (arab. kijás) Termín islám. právní vědy (fikh), spekulativní metoda, jak pomocí dedukce srovnáváním zkoumaného činu s činem proroka Muhammada nebo jeho prvních stoupenců dospět k práv. řešení a zakotvení určitého jevu v práv. kodexu. A. byla vyvolána tlakem každodenní praxe, kdy stále více soc. jevů nebylo možno zdůvodnit přímo na základě autentické boží zvěsti – koránu a posvátných tradic o Prorokově životě (sunna). Rozhodnutí ulamá či fukahá (duchovenstvo, právní věda) použitím a. je chápáno jako legální, i když pouze pozemský produkt lidského racionálního úsudku. A. tedy není srovnatelná s žádným ponaučením, nařízením či zákazem obsaženým ve sv. textech.

Miloš Mendel