ansár (JKI-I)

Verze z 11. 12. 2021, 12:43, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

ansár (arab. pomocníci, stoupenci) Jméno, jež dal Muhammad obyvatelům Medíny (pův. Jathribu), kteří jemu a jeho věrným (muhádžirún) poskytli útočiště a stali se muslimy po hidžře. Po Prorokově smrti vyjádřili nároky na vedení obce věřících, a dostali se tak do sporu s muhádžiry. Spor se urovnal a z řad a. záhy vzešli vojevůdci, místodržící a další zakladatelé chalífátu.

A. se nazývají příslušníci mystického řádu ansáríja v Súdánu, který ve 40. a 50. letech 20. stol. navázal na tradici mahdistického povstání (mahdíja) a přispěl k dovršení súdánské nezávislosti a státnosti.

Miloš Mendel