archijerej (JKI-K)

Verze z 11. 12. 2021, 11:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

archijerej (řec. archiereus – vrchní představený kněží) V pravoslaví společný titul pro všechny vyšší círk. hodnostáře bez ohledu na jejich administrativní a organizační zařazení (patriarcha, metropolita, arcibiskup, biskup); symbolicky vyjadřuje jejich rovnost.

Pavel Boček