archimandrita (JKI-K)

Verze z 11. 12. 2021, 12:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

archimandrita (z řec. archimandrités, lat. praefectus coenobii) V řec. církvi titul, který pův. náležel igumenům dozírajícím na chod několika klášterů, ve stejném významu byl užíván i v dalších pravosl. církvích. Dnes je udělován nejen představeným pravosl. klášterů, ale i mnichům s vyšší administrativní hodností, např. rektoru semináře.

Pavel Boček