baptisté (JKI-K)

Verze z 11. 12. 2021, 12:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

baptisté (z řec. baptizein – křtít) Protest. církve zdůrazňující vedle křtu dospělých na základě osobního vyznání víry závažnost bible pro kř. praxi. B. navázali na učení novokřtěnců, umírněné mennonity a hnutí angl. independentů (puritáni), reprezentované především Johnem Smithem (asi 1554-1612), který 1609 založil první baptistický sbor v Amsterodamu. Během 17. stol. se b. prosadili zvláště v Anglii (Thomas Helwys) a v angl. koloniích Sev. Ameriky (Roger Williams). Do konce 19. stol. pronikli do většiny zemí světa (Bratrská jednota baptistů).

Dalibor Papoušek
Noemi Rejchrtová