barajta (JKI-J)

Verze z 11. 12. 2021, 12:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

barajta (pl. barajtot; hebr. vně se nacházející) Všechny halachické i agadické tradice tanaitů, které nebyly přijaty do kanonické Mišny. Existovaly četné sbírky b., z nichž se však dochovala pouze Tosefta jako paralela ke kanonické Mišně. Většina b. je rozptýlena v Talmudech, kde jsou citovány buď jménem příslušného tanaity, nebo anonymně. Texty b. používali při svých komentářích a výkladech k Mišně amoraité.

Bedřich Nosek