bohoslužba (JKI-K)

Verze z 11. 12. 2021, 12:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

bohoslužba Zákl. podoba veřejného kultu soustředěná v křesťanství zpravidla na zvěstování evangelia (kázání), na eucharistii (mše svatá), popř. na další svátosti. V některých církvích má podobu liturgie.

Viz též: ritus, bohoslužba (JKI-J), modlitba (JKI-I)

Dalibor Papoušek