bráhman (Hind)

Verze z 11. 12. 2021, 12:43, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

bráhman [brāhmaṇa] – kněz; příslušník první ze čtyř společenských stavů. Odvozeno ze slova brahma, toto označení kněžského stavu obsahuje poukaz na výlučnou schopnost kněží zprostředkovat pro druhé styk s transcendentním zdrojem života a tedy na jejich právo na prvenství ve společenské hierarchii.

Karel Werner