charisma (JKI-I)

Verze z 11. 12. 2021, 11:43, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

charisma (arab. baraka) Zvláštní milost, Bohem daná schopnost blahodárného působení způsobem, který přesahuje lidské síly (světci). Byli jí obdařeni proroci, ší‘itští imámové, súfijští šajchové (mystika) i jednotlivci, žijící zvláště bohabojným životem. Navzdory monoteismu bylo uctívání ch. rozšířeno v sunnitském prostředí, zejm. však v ší‘itských oblastech (ší‘a). V lidovém islámu ch. po smrti svého nositele přecházelo na jeho dům, hrob, někdy i na oděv či jeho věci (prsteny, růženec), které byly ceněny jako amulety chránící před nebezpečím, nejčastěji před chorobou a neplodností.

Viz též: charisma (JKI-K)

Miloš Mendel