džapa (Hind)

Verze z 11. 12. 2021, 12:43, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

džapa [japa] – opakování; tzv. „mručivá meditace“ (viz Jógasútra 1.28) s polohlasným opakováním manter, též niterná mantrová meditace (aniž je třeba si mantru v duchu výslovně opakovat).

Karel Werner