diecéze (JKI-K)

Verze z 11. 12. 2021, 11:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

diecéze (řec. dioikésis – správa) V římkat. církvi oblast, v jejímž čele stojí biskup, který ji (s pomocí diecézní kurie) spravuje a řídí. Vznik d. se spojuje s působením prvních biskupů v apoštolské době. Zakládání a obsazování d. prošlo řadou změn. Dnes se d. dělí na vikariáty a farnosti; obvykle tři nebo více d. se spojují v círk. provincii, v níž je arcibiskup prvním mezi biskupy (primas).

Viz též: eparchie

Pavel Spunar