evangelium (JKI-I)

Verze z 11. 12. 2021, 12:43, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

evangelium (arab. indžíl) Termín používaný v koránu, tradicích a raně islám. teol. literatuře pro „slovo zjevené Bohem skrze Ježíše“; později synonymum pro celý Nový zákon. Pouze arab. křesťané používají pro Nový zákon rovněž termín al-ahd al-džadíd (bible). Výraz e. se objevuje dvanáctkrát v koránu, odkazy na něj jsou z pozdního medínského období a jsou méně časté než zmínky o Tóře. E. a kř. tradici lze chápat jako jeden ze zdrojů Muhammadova učení. Prorok ani pozdější teologové (duchovenstvo) nezpochybnili e. jako zjevené slovo boží. Podle islám. věrouky e. předvídá a předjímá příchod islámu a božího slova v podobě koránu. Ovšem ti, jimž bylo e. sesláno, se jím neřídili a zfalšovali mnoho jeho nařízení, včetně míst, kde se hovoří o koránu (jinověrci).

Viz též: evangelium (JKI-K)

Miloš Mendel