farář (JKI-K)

Verze z 11. 12. 2021, 12:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

farář (z řec. paroikia – oblast) V římkat. církvi kněz – duch. správce určitého círk. obvodu (farnosti) obdařený všemi právy (sloužit mši sv., vysluhovat svátosti, kázat, dbát o kázeň věřících apod.), ale podřízený biskupovi příslušné diecéze (hierarchie). V protest. církvích jsou f. obvykle méně závislí na vyšších představených a svá práva a povinnosti odvozují z povolání sborem.

Pavel Spunar