gájatrímantra (Hind)

Verze z 11. 12. 2021, 12:43, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

gájatrímantra [gāyatrī mantra] – označení pro nejposvátnější strofu Rgvédu (3.62.10), která oslovuje slunečního boha v jeho aspektu „oživovatele“ nebo životodárce (Savitar), takže je též známá jako Sávitrímantra. Každý pravověmý bráhman ji recituje dvakrát denně při pobožnosti za úsvitu a při západu slunce:

Óm, tat savitur varénjam bhargó dévasja dhímahi dhijó jó nah pračódaját, óm [oṃ, tat savitur vareṇyaṃ bhargo devasya dhīmahi dhiyo yo naḥ pracodayāt, oṃ]. (Ponořme se duchem do skvělosti jasu božského Oživovatele; kéž osvítí naši mysl!)

Karel Werner