hřích prvotní (JKI-K)

Verze z 11. 12. 2021, 12:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

hřích prvotní (též hřích dědičný) V teologii katolicismu, pravoslaví i protestantismu porušení pův. stavu dokonalosti, nevinnosti a milosti. Podle Gn 3-6 se h.p. dopustili Adam a Eva, když porušili boží zákaz a pojedli ovoce z rajského stromu poznání dobrého a zlého; následky h.p. přecházejí na všechna další pokolení.

Viz též: Adam (JKI-J), Eva (JKI-J), Adam (JKI-I)

Pavel Spunar