haleluja (JKI-J)

Verze z 11. 12. 2021, 12:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

haleluja (hebr. chvalte Jahva) Žalmový chvalozpěv, který se objevuje v Ž 146 až 150. Zmíněné texty se odtud nazývají halelové žalmy.

Viz též: aleluja (JKI-K)

Bedřich Nosek