Historie verzí stránky „hnutí charismatické obnovy (JKI-K)“

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • teďpředchozí 11. 12. 2021, 11:44imported>ZRN 2 397 bajtů +2 397 import JKI a Hind